DOING WELL BY DOING GOOD

כיצד אפשר לרתום כלים עסקיים בשביל לעשות שינוי חברתי-סביבתי?

סיפורה של חברת הענק האמריקאית TOMS.

דרך מקרה הבוחן נבין כיצד היא הצליחה להגיע לגדולתה ובמקביל לתרום תרומה אמתית ובעלת ערך לאנושות כולה. ההרצאה כוללת הצגת גישת האחריות החברתית התאגידית.

מתאימה למנהלי משאבי אנוש וחדשנות, יזמים בתחילת דרכם, עובדים מכלל מחלקות החברה.

גלילה לראש העמוד